ประกาศ

แบนเนอร์ กระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม
ผู้ประกอบการ

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ

อ่านเพิ่มเติม >>
RESEARCH TO MARKET 10th
อาจารย์หรือนักวิจัย

เปิดรับสมัครอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10 (RESEARCH TO MARKET 10th)

อ่านเพิ่มเติม >>
Scroll to Top