ประกาศ

สมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหางานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม >>
Scroll to Top