ข่าวสาร

กำหนดบทบาทและตำแหน่งเชิงกลยุทธ์

อวท. มวล. ร่วมกำหนดบทบาทและตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ

วันที่ : 7-9 มีนาคม 2567สถานที่ : ณ โรงแรมบลู โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพน

อ่านเพิ่มเติม >>
อวท. มวล. ต้อนรับ “คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ”

อวท. มวล. ต้อนรับ “คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ” ผอ.กปว. ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

วันที่ : 5 มีนาคม 2567สถานที่ : ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม >>
STSP knowledge Sharing

อวท. มวล. ร่วม “STSP knowledge Sharing” หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ร่วมกับ 11 มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ ณ จ.พัทลุง

วันที่ : 31 มกราคม 2567สถานที่ : ณ โรงแรมดุสิตพริ้นเซส พัทลุง อำเภอเมือง จั

อ่านเพิ่มเติม >>
Scroll to Top