เฉพาะเจ้าหน้าที่

ระบบสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ

ระบบบริหารจัดการงานธุรการและออกแบบ

ระบบช่วยงานสารบรรณ

ระบบบริหารจัดการตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ อุทยานวิทย์ฯ

ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ ม. วลัยลักษณ์

ฟอร์มบันทึกผู้ประกอบการใหม่

สำหรับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่

บันทึกผู้ประกอบการใหม่

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

การตอบกลับผู้ประกอบการใหม่

**เข้าใช้งานกับอีเมล @mail.wu.ac.th เท่านั้น

7. แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

0 %
ปีงบ 63 (ผู้ประเมิน 270 คน)
0 %
ปีงบ 64 (ผู้ประเมิน 1,153 คน)
0 %
ปีงบ 65 (ผู้ประเมิน 1,364 คน)
Contact

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณณัฐณิชาช์ ลิ่มปรัชญา (พลอย)
0 7567 3576 , 3574
natnicha.ua@wu.ac.th

Scroll to Top