โครงการ BUSINESS BROTHERHOOD 2023 ทุนสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาท/ทีม

กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก

โครงการ BUSINESS BROTHERHOOD 2023

ทุนสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาท/ทีม

เขียนข้อเสนอโครงการจัดส่งมาที่ E-mail : [email protected]
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง
31 ตุลาคม 2565 ด่วน !!

Days
Hours
Minutes
Seconds

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยทุกระดับชั้น หรือ จบการศึกษาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ Sibb Business Brotherhood 2023 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาท/ทีม

กิจกรรมสำหรับนักศึกษา บุคลากร/บุคคลภายนอก จำนวนรับสมัคร 15 ทีม

โครงการนี้เหมาะสำหรับ

  1. ผู้ที่มีไอเดียอยู่แล้วและได้ศึกษาตลาดเบื้องต้น
  2. ผู้ที่ต้องการต่อยอดงานวิจัยหรือผลงานโปรเจคในมหาวิทยาลัย
  3. สมาชิกมีความรู้เบื้องต้นด้านธุรกิจการจัดการ

หัวข้อที่เปิดรับ

นวัตกรรมด้านอาหารและการเกษตร

นวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ

แพลทฟอร์มดิจิทอล

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติ

  1. นักศึกษามหาวิทยาลัยหรือผู้ที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี ที่เริ่มพัฒนาธุรกิจและอยากต่อยอดผลิตภัณฑ์ รวมทีมกันอย่างน้อย 3 – 5 คน/ทีม
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ 100% จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสู่กระบวนการให้คำปรึกษาเชิงลึกและมีสิทธิ์รับทุนสนับสนุน

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

  • ได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อทีม
  • มีผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาให้กับทีมทุก 2 เดือน
  • Monitoring Clinic ทุกเดือน เพื่อดูแลและให้คำแนะนำ
  • มี Certificate ให้หลังจบโครงการ
  • Training และ Workshop ด้านธุรกิจ การเงิน การตลาด และด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง Soft Skills อื่นๆ

กำหนดการ Timeline

ตั้งแต่เดือนธันวามคม 65 - กันยายน 66
ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการคัดกรองรอบแรก
เดือนธันวาคม - มกราคม
เข้าเสนอโครงการกับคณะกรรมการ
ต้นเดือนมกราคม
ประกาศผลการได้รับทุน
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
ได้รับทุนสนับสนุนช่วงปลาย
ตลอดจนโครงการถึงเดือนสิงหาคม
พัฒนาต้นแบบรวมถึงพัฒนาทักษะด้านการทำธุรกิจ
เดือนกันยายน
นำเสนอปิดโครงการ DEMO DAY

คุณภคกุล ทวีวรรณ (พี่ติ๊ก)
075-672915
[email protected]
ติดต่อเราได้ที่
Page Facebook : WEDA CLUB

Scroll to Top