ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI)

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 ราย ดังนี้

  • ผู้ประกอบการบ่มเพาะระดับ Incubation
    1. คุณปรารถนา อัตตะมณี (บริษัท วลัยไบโอคอนโทรล จํากัด) 

  • ผู้ประกอบการบ่มเพาะระดับ Pre-Incubation
    2. คุณคัทรียา มะหมัด (แบรนด์ ชาวเล)
Scroll to Top