กิจกรรมอบรม “Mindset-Toolset-Skillset …วิเคราะห์เทรนด์เทคโนโลยี ด้วย Patent Mapping”

กิจกรรมอบรม หลักสูตร Toolset / Mindset

“วิเคราะห์เทรนด์เทคโนโลยี ด้วย Patent Mapping”

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 ด่วน !!

Days
Hours
Minutes
Seconds

สถานที่ดำเนินการ : ห้อง Co-Working Space อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดอบรม : วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

วิทยากร

คุณธิปไตย ศรีนวลขาว
นักทรัพย์สินทางปัญญา
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์และนักวิจัย บุคคลทั่วไปที่สนใจ
ฟรี! ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

กำหนดการ Timeline

อบรม “Mindset-Toolset-Skillset …วิเคราะห์เทรนด์เทคโนโลยี ด้วย Patent Mapping”
วันวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง Co-Working Space อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.
บรรยายในหัวข้อ

อบรม “Mindset-Toolset-Skillset …วิเคราะห์เทรนด์เทคโนโลยี
ด้วย Patent Mapping”

โดย คุณธิปไตย ศรีนวลขาว
นักทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

10.30 – 10.45 น.
พักเบรค
10.45 – 12.00 น.
บรรยายในหัวข้อ

อบรม “Mindset-Toolset-Skillset …วิเคราะห์เทรนด์เทคโนโลยี
ด้วย Patent Mapping”(ต่อ)

โดย คุณธิปไตย ศรีนวลขาว
นักทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คุณกัตติกา แพรกทอง (ปอร์)
075673579 , 73579
kattika.pr@wu.ac.th

Scroll to Top