เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ประกอบไปด้วย 16 มหาวิทยาลัย ในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ

ภาคกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

Scroll to Top