ฝึกอบรม (Upskill/Reskill)

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาทักษะเดิม และเพิ่มเติมทักษะใหม่ ทั้งในด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการตลอดปีในหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้

กฎหมายอาหาร
ผู้ประกอบการ

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ กฎหมายอาหารและแนะนำขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารจากงานวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม

รายละเอียดกิจกรรม »
แบนเนอร์ กระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม
ผู้ประกอบการ

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ

รายละเอียดกิจกรรม »
Contact Footer PM

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชุติกาญจน์ ศรีกรด (ชุ)
0 7567 3578
chutikan.sr@wu.ac.th

Scroll to Top