พื้นที่ทำงานสำหรับผู้ประกอบการใหม่

อัตราค่าบริการ

100 บาท/ตารางเมตร * 16 ตารางเมตร

ระยะเวลา 1-2 ปี

  • ค่าเช่าพื้นที่/เดือน 800 บาท
  • ค่าสาธารณูปโภคเหมาจ่าย/เดือน 500 บาท

* หมายเหตุ : บริการเฉพาะพื้นที่เท่านั้น

ระยะเวลา 3 ปี เป็นต้นไป

  • ค่าเช่าพื้นที่/เดือน 1,600 บาท
  • ค่าสาธารณูปโภคเหมาจ่าย/เดือน 500 บาท

Gallery

ภาพประกอบพื้นที่สำนักงานสำหรับผู้ประกอบการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่สำนักงานสำหรับผู้ประกอบการ

ณ. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โซน B, ชั้น 1

คุณกัตติกา ศรีใหม่ (ปอร์)
0 7567 7201
kattika.pr@wu.ac.th

Scroll to Top