เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ World Class Opportunity is Coming For New CEO

เปิดรับสมัครนักศึกษา

World Class Opportunity

is coming for new CEO

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

Days
Hours
Minutes
Seconds

โครงการโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยใน เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ
(Experiential Learning Program to Accelerate University Student Entrepreneurs Through Collaboration between Regional Science Parks and Global Partners) : ELP

รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น!

สิ่งที่จะได้รับจาก ELP

แนวความคิดในการเป็นผู้นำและผู้ประกอบการระดับโลก

โอกาสในการเป็นตัวแทนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ 20 วัน ร่วมกับเพื่อนๆ จาก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ หรือ เกาหลี เป็นต้น

ฟรี!  ค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม
(ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง และที่พัก)

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญา ตรี/โท/เอก
  • มีไอเดียธุรกิจ / นวัตกรรม / Prototype / Product (แค่มีไอเดียก็สามารถสมัครได้แล้ว)
  • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงอออก
  • มีความสนใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเป็นผู้ประกอบการ
  • สามารถสื่อสาร และนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้
พี่ติ้ก(1)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

คุณภคกุล ทวีวรรณ (ติ้ก)
0 7567 2915
pakakul.ta@wu.ac.th

Scroll to Top