เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ (New Regional Startups) เพื่อรับทุนเริ่มต้นธุรกิจ ทีมละ 50,000 บาท

เปิดรับสมัครนักศึกษา ผู้ประกอบการ และนักวิจัย

New Regional Startup

รุ่นที่ 4 โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้

เพื่อรับทุนเริ่มต้นธุรกิจ ทีมละ 50,000 50,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2566

Days
Hours
Minutes
Seconds

คุณสมบัติ

นักศึกษา ที่มีแนวคิดธุรกิจ / Startups / SMEs / วิสาหกิจชุมชน
รวมทีมกัน 2-5 คน/ทีม

กำหนดการ

วันนี้ - 31 มีนาคม 2566
เปิดรับสมัคร
7 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือก (รอบที่ 1)
27 - 30 เมษายน 2566
อบรมเชิงปฎิบัติการและเขียนข้อเสนอโครงการ

Workshop สุดเข้มข้นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 30 ชั่วโมง ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สนับสนุนค่าที่พักและอาหารตลอดกิจกรรม) ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • Entrepreneurial & Innovation Mindset
  • Disruptive Business
  • Design Thinking
  • Business Model Canvas
  • Storytelling & Pitching Technique
  • Branding & Product Design
  • Finance and accounting
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
พิจารณาคัดเลือกโครงการ (Pitching)

Pitching พิจารณาคัดเลือก 4 ทีม เพื่อรับทุนสนับสนุนเริ่มต้นธุรกิจ ทีมละ 50,000 บาท

พฤษภาคม - กันยายน 2566
พัฒนานวัตกรรมและให้คำปรึกษา (Incubation)

Incubation Program :

  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)
  • จัดทำแผนธุรกิจ
  • Coaching and mentoring เข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ
กันยายน 2566
นำเสนอผลงาน (Demo Day)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณภคกุล ทวีวรรณ (ติ้ก)
0 7567 2915
pakakul.ta@wu.ac.th

Scroll to Top