ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 

ขั้นตอนการประเมิน
1. คลิ๊กลิ้งค์
https://itas.nacc.go.th/go/eit/181ujz
2. ค้นหาชื่อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้คะแนนและทำการประเมิน

ตั้งแต่บัดนี้-30 มิถุนายน 2566

Scroll to Top