ร่วมงานวิจัยกับ ม.วลัยลักษณ์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนเพื่อให้เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับคำปรึกษา หรือร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำงานวิจัยร่วมกันภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยกว่า 20 ศูนย์ แต่ละศูนย์มีนักวิจัยที่มีความสนใจและความเชี่ยวชาญใกล้เคียงกันเพื่อร่วมกันค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในเชิงลึก ข้อมูลด้านล่างรวบรวมรายชื่อศูนย์ความเป็นเลิศและรายชื่อหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศไว้สำหรับให้ผู้ประกอบการที่สนใจติดต่อเพื่อทำความร่วมมือ 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถสืบค้นข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยได้จากฐานข้อมูลด้านล่างได้อีกด้วย

ค้นหานักวิจัยของ ม.วลัยลักษณ์

ค้นหานักวิจัยจากสถาบันอื่น

คุณศิรินญา ถุงทอง (ออย)
0 7567 2916
sirinya.tu@mail.wu.ac.th

Scroll to Top