English EN Thai TH

โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคใต้ ในหัวข้อ “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)” มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท

เปิดรับอาจารย์และผู้ประกอบการเข้าร่วมทุน

โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคใต้ ในหัวข้อ..

“การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)”

มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 นี้เท่านั้น!!

Days
Hours
Minutes
Seconds

นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เปิดรับข้อเสนอโครงการ 3 สาขาย่อย ดังนี้

ธุรกิจด้านดูแลสุขภาพ
ความงาม เพื่อการท่องเที่ยว

ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
ฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว

ด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาล
(อาหาร สปา และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม)

คืออะไร❓ :
ทุนให้เปล่า (Grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (Matching fund) มูลค่าไม่เกิน 1,500,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมให้เกิดการแพร่กระจาย (diffusion) อย่างแพร่หลายในระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการนำผลงานต้นแบบนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่สำคัญต่อเศรษฐกิจภูมิภาค

รูปบุคลากร

คุณไกรสร นิลอาสน์ (กั้ง)
0-7567-3588 , 3571
kraison.ni@mail.wu.ac.th