กิจกรรมอบรมหลักสูตร “สร้างแบรนด์ให้ปัง ต้องทำให้โดน”

กิจกรรมอบรม หลักสูตร

“สร้างแบรนด์ให้ปัง ต้องทำให้โดน”

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 6 พฤศจิกายน 2565 ด่วน !!

Days
Hours
Minutes
Seconds

สถานที่ดำเนินการ : ห้อง Co-Working Space อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดอบรม : วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

วิทยากร

คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล (อ.โจ้)
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าของธุรกิจ / ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ฟรี! ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

กำหนดการ Timeline

08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.
บรรยายในหัวข้อ

อบรม “สร้างแบรนด์ให้ปัง ต้องทำให้โดน” โดย คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล(อ.โจ้) ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์

10.30 – 10.45 น.
พักเบรค
10.45 – 12.00 น.
บรรยายในหัวข้อ

อบรม “สร้างแบรนด์ให้ปัง ต้องทำให้โดน”(ต่อ) โดย คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล(อ.โจ้) ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์

12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 16.00 น.
ให้คำปรึกษาเชิงลึกใน 4 ด้าน
  • ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
  • ด้านการขอใช้เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
  • ด้านการเข้าร่วมโปรแรมบ่มเพาะธุรกิจ
  • ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คุณกัตติกา แพรกทอง (ปอร์)
075673579 , 73579
kattika.pr@wu.ac.th

Scroll to Top