ติดต่อเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตึกอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 (โซน A และ B)
222 ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  80160 
Tel : 075-672921

qrcode ติดต่อเรา

Facebook Page

Scroll to Top