ติดต่อเรา

อุทยานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตึกอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 (โซน A และ B)
222 ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  80160 
Tel : 0-7567-3574
e-mail : stp@wu.ac.th

qrcode ติดต่อเรา

Facebook Page

Scroll to Top