ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ การผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทคโนโลยีไมโครเวฟ

เชิญชวนผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง

การผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทคโนโลยีไมโครเวฟ

จำกัดหน่วยงานละ 2 ที่เท่านั้น
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 11 มิถุนายน 2566

Days
Hours
Minutes
Seconds

กำหนดการ

อบรมเชิงปฎิบัติการ On The Job Training การผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทคโนโลยีไมโครเวฟ
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่ : ณ วิสาหกิจแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน จ.ตรัง

08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 11.00 น.
กระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มแดง และกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มแดง
  • อาจารย์เฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล
  • คุณจันเพ็ญ ชิดเชื้อ
11.00 – 14.00 น.
การใช้เครื่องอบไมโครเวฟในกระบวนการผลิต
  • นางสาวการเกตุ วัฒนสิทธิ์
  • นายสุทธิรักษ์ แก้วพะวงค์
14.00 – 16.00 น.
การวัดค่าและการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันปาล์มแดง
  • นางสาวฉัตราพรรณ สมตน
  • นางพีรดา ภักดีพิน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณไกรสร นิลอาสน์ (กั้ง)
0 7567 3588
kraison.ni@wu.ac.th

Scroll to Top