ข่าวสาร

วางแผนกลยุทธขับเคลื่อน USSP

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ วางแผนกลยุทธขับเคลื่อน USSP เตรียมตัวสู่การก้าวเป็นอุทยานวิทย์ฯ ภาคใต้ตอนบน

วันที่ : 20-21 ธันวาคม 2566สถานที่ : ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรังจัดโดย : คณะสร

อ่านเพิ่มเติม >>
พัฒนาศักยภาพการบ่มเพาะ

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน พัฒนาศักยภาพการบ่มเพาะ ผปก. เตรียมความพร้อมสู่การเป็น USSP

วันที่ : 12-14 ธันวาคม 2566สถานที่ : ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิ

อ่านเพิ่มเติม >>
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ

“ผู้บริหาร อวท. ม.วลัยลักษณ์” ร่วมกับเครือข่ายภาคใต้ ร่วมติดตาม รมว. กระทรวง อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ

วันที่ : 11 ธันวาคม 2566สถานที่ : อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือจัดโดย :

อ่านเพิ่มเติม >>
การวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ชวนนักวิจัย พัฒนาการสร้างกลยุทธิ์ ด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ

วันที่ : 14-15 ธันวาคม 2566สถานที่ : อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม

อ่านเพิ่มเติม >>
Scroll to Top