ข่าวสาร

อวท. มวล. โชว์ งานวิจัย "นวัตกรรมปาล์มน้ำมัน" สนับสนุน “กองทุนน้ำมันฯ” ดันน้ำมันปาล์มแดงเป็นทางเลือกในการ “เพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน” ในเชิงอุตสาหกรรม

อวท. มวล. โชว์ งานวิจัย “นวัตกรรมปาล์มน้ำมัน” สนับสนุน “กองทุนน้ำมันฯ” ดันน้ำมันปาล์มแดงเป็นทางเลือกในการ “เพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน” ในเชิงอุตสาหกรรม

วันที่ : 15 มีนาคม 2564สถานที่ : ณ ห้อง Innovation Gellery อาคารอุทยานวิทยา

อ่านเพิ่มเติม >>
กำหนดบทบาทและตำแหน่งเชิงกลยุทธ์

อวท. มวล. ร่วมกำหนดบทบาทและตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ

วันที่ : 7-9 มีนาคม 2567สถานที่ : ณ โรงแรมบลู โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพน

อ่านเพิ่มเติม >>

อวท. ม.วลัยลักษณ์ ร่วมมือ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ ใช้ “งานวิจัย” ขยายพันธุ์ “ปลิงทะเล” สัตว์น้ำเศรษฐกิจไทย ราคาสูงถึง กก.ละ 7,000 บาท

วันที่ : 7 มีนาคม 2567สถานที่ : เกาะจัมและเกาะปู อ.เหนือคลอง จ.กระบี่จัดโดย

อ่านเพิ่มเติม >>
อวท. มวล. ต้อนรับ “คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ”

อวท. มวล. ต้อนรับ “คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ” ผอ.กปว. ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

วันที่ : 5 มีนาคม 2567สถานที่ : ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม >>
Scroll to Top