ข่าวสาร

ประชุมระดมความคิดบูรณาการ EDC

อุทยานวิทยาศาสตร์ มวล. ฝ่าย EDCเข้าร่วม “การประชุมระดมความคิดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่…

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ (EDC) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยล

อ่านเพิ่มเติม >>
กิจกรรมอบรมการแปรรูปน้ำยางพารา

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ “หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำยางพารา”

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ “หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำ

อ่านเพิ่มเติม >>
Scroll to Top