ข่าวสาร

STSP knowledge Sharing

อวท. มวล. ร่วม “STSP knowledge Sharing” หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ร่วมกับ 11 มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ ณ จ.พัทลุง

วันที่ : 31 มกราคม 2567สถานที่ : ณ โรงแรมดุสิตพริ้นเซส พัทลุง อำเภอเมือง จั

อ่านเพิ่มเติม >>
ประธานประเมิน UBI

ผอ.อวท. ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานประเมิน UBI ติดตามผลงาน UBI กลางล่าง รอบ 12 เดือน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ : 24-25 มกราคม 2567สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราช

อ่านเพิ่มเติม >>
STSP knowledge Sharing

อวท. มวล. ร่วม “STSP knowledge Sharing” หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ร่วมกับ 11 มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ ณ จ.พัทลุง

วันที่ : 31 มกราคม พ.ศ. 2567สถานที่ : ณ โรงแรมดุสิตพริ้นเซส พัทลุง อำเภอเมื

อ่านเพิ่มเติม >>
ครม.สัญจร

อวท. ม.วลัยลักษณ์ ร่วมประชุม ครม.สัญจร เดินหน้าขับเคลื่อนงาน อววน. ดันเศรษฐกิจในพื้นที่ SEC และแลนด์บริดจ์

วันที่ : 22 มกราคม 2567สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา จ.ระนองจัดโ

อ่านเพิ่มเติม >>
อย. เลือก มวล. เป็น 1 ใน 7 ของมหาวิทยาลัยระดับประเทศ

อย. เลือก มวล. เป็น 1 ใน 7 ของมหาวิทยาลัยระดับประเทศ พัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารจากงานวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม

วันที่ : 19 มกราคม 2567สถานที่ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโดย : อุทยานวิทยาศ

อ่านเพิ่มเติม >>
สร้างนวัตกรรมใหม่ต่อยอดธุรกิจ

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมหารือ กระทรวงอุตสาหกรรม พลิกโฉมอุตสาหกรรม สร้างนวัตกรรมใหม่ต่อยอดธุรกิจ ร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในภาคใต้

วันที่ : 17 มกราคม 2567สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหรรมกรรม จังหวัดน

อ่านเพิ่มเติม >>
Scroll to Top