ข่าวสาร

4 องค์กร ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ “สำนักงานอุตสาหกรรม-สภาอุตฯ-สำนักงานเกษตร จ.กระบี่-ม.วลัยลักษณ์” เจรจาความร่วมมือการยกระดับธุรกิจปาล์มน้ำมัน ดันพืชเศรษฐกิจภาคใต้ให้ไปสู่ระดับโลก

รศ.ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์รักษาการแทนรองอธิการบดีกำกับดูแล …

4 องค์กร ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ “สำนักงานอุตสาหกรรม-สภาอุตฯ-สำนักงานเกษตร จ.กระบี่-ม.วลัยลักษณ์” เจรจาความร่วมมือการยกระดับธุรกิจปาล์มน้ำมัน ดันพืชเศรษฐกิจภาคใต้ให้ไปสู่ระดับโลก Read More »

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรี อว. ลงกระบี่ หารือ อวท. มวล.ร่วมยกระดับผลิตภัณฑ์โครงการ U2T

      รศ.ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีกำ …

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรี อว. ลงกระบี่ หารือ อวท. มวล.ร่วมยกระดับผลิตภัณฑ์โครงการ U2T Read More »

“NIA” ร่วม มหาวิทยาลัยทักษิณ หอการค้าจังหวัดพัทลุง และจังหวัดพัทลุง MOU ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรม

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลั …

“NIA” ร่วม มหาวิทยาลัยทักษิณ หอการค้าจังหวัดพัทลุง และจังหวัดพัทลุง MOU ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรม Read More »

ผอ.อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองการบริหารอุทยานวิทย์ฯ ระดับมหาวิทยาลัย ร่วมกับ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเท …

ผอ.อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองการบริหารอุทยานวิทย์ฯ ระดับมหาวิทยาลัย ร่วมกับ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ Read More »

บริษัท วลัยไบโอคอนโทรล คว้าชนะเลิศ “ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี”จากสมาคมบ่มเพาะธุรกิจแห่งเอเชีย

บริษัท วลัยไบโอคอนโทรล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ชีวภั …

บริษัท วลัยไบโอคอนโทรล คว้าชนะเลิศ “ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี”จากสมาคมบ่มเพาะธุรกิจแห่งเอเชีย Read More »

อวท. ดันนักวิจัย เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ดึงเอกชนลงทุนวิจัยเพิ่มกว่า 2.5 ล้าน บาท

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เ …

อวท. ดันนักวิจัย เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ดึงเอกชนลงทุนวิจัยเพิ่มกว่า 2.5 ล้าน บาท
Read More »

อว.ส่วนหน้านครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

อว.ส่วนหน้านครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ …

อว.ส่วนหน้านครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา Read More »

ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 อว.ส่วนหน้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 อว.ส่วนหน้าจังหว …

ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 อว.ส่วนหน้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

มวล. จับมือ ราชภัฎสุราษฎร์ฯ ต้อนรับ ดร.ดนุช เลขาฯ อว.
โชว์บทบาทมหาวิทยาลัยที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

วันที่ 30 พ.ย.65 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี …

มวล. จับมือ ราชภัฎสุราษฎร์ฯ ต้อนรับ ดร.ดนุช เลขาฯ อว.
โชว์บทบาทมหาวิทยาลัยที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
Read More »

มวล.คว้ารางวัล R2M ระดับภูมิภาค พร้อมเป็นตัวแทนภาคใต้ แข่งขันต่อในระดับประเทศ

มวล.คว้ารางวัล R2M ระดับภูมิภาค พร้อมเป็นตัวแทนภาคใต้ แ …

มวล.คว้ารางวัล R2M ระดับภูมิภาค พร้อมเป็นตัวแทนภาคใต้ แข่งขันต่อในระดับประเทศ Read More »

Scroll to Top