อวท. ส่งเสริมชุมชน “ยกระดับไวน์มาลอง นครศรีฯ” ขึ้นสู่ไวน์ผลไม้พื้นถิ่นคุณภาพระดับสากล

อวท. ส่งเสริมชุมชน “ยกระดับไวน์มาลอง นครศรีฯ” ขึ้นสู่ไวน์ผลไม้พื้นถิ่นคุณภาพระดับสากล

ยกระดับไวน์มาลอง นครศรีฯ

วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่ : วิสาหกิจชุมชนบางขี้หมู ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
จัดโดย : 
อ่านงานวิจัยเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/63nGP

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ร่วมงาน มาลองไวน์ ของวิสาหกิจชุมชนบางขี้หมู ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดย Malong เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่แปรรูปจากกระเจี๊ยบและลูกหว้า ผลไม้ในท้องถิ่น ความพิเศษคือเป็นเจ้าแรกที่แรกที่ผลิตไวน์ลูกหว้า และได้รับการรับรองมาตรฐานโดยกรมสรรพสามิต
โดยในปีนี้ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์จะเข้าส่งเสริมอุตสาหกรรมไวน์ของวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อม ๆ กับการเร่งยกระดับสู่ฐานพัฒนาคุณภาพไวน์ที่ผลิตจากผลไม้ในท้องถิ่น นครศรีธรรมราช ผลักดันวิสาหกิจชุมชนให้เข้าบ่มเพาะธุรกิจ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างมูลค่าอุตสาหกรรมไวน์ของนครศรีธรรมราชให้มีมูลค่าที่สูงอีกด้วย

Scroll to Top