บรรยากาศการแข่งขัน “โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 11” (Research to Market Thailand : R2M 2023) ระดับประเทศ ประจำปี 2566

บรรยากาศการแข่งขัน “โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 11” (Research to Market Thailand : R2M 2023) ระดับประเทศ ประจำปี 2566

Research to Market Thailand : R2M 2023

วันที่ : 1-4 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่ : ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
จัดโดย : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
อ่านเพิ่มเติม : 

บรรยากาศการแข่งขัน “โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 11” (Research to Market Thailand : R2M 2023) ระดับประเทศ ประจำปี 2566 โดยเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผ่านการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจจากงานวิจัย โดยปีนี้มีนักศึกษาผ่านเข้ารอบ จำนวนทั้งสิ้น 22 ทีม จาก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
โดยทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมแข่งขันในนามตัวแทนภาคใต้จำนวนทั้งสิ้น 3 ทีมได้แก่
ทีม Bactech ม.วลัยลักษณ์ จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์, สำนักวิชาสหเวชศาสตร์, สำนักวิชาการจัดการ
ทีม Project sigma ม.วลัยลักษณ์ จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักวิชาเกษตรฯ
และทีม Hevea ม.วลัยลักษณ์ จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการแข่งขัน ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ : ทีม Wizmed มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – นำเสนอ PASUK น้ำยาพรมร่างอาจารย์ใหญ่
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม CARNE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – นำเสนอระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อระบุระดับไขมันแทรกกล้ามเนื้อ (Beef Marbling Standard)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม เงินขวัญถุง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – นำเสนอผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผมสูตรไม่ใช้น้ำ
  • รางวัลชมเชย : ทีม Bac-tech มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ – นำเสนอสเปรย์รักษาแผลเบาหวานจากสารสกัดแบคทริโอซิน
  • รางวัลชมเชย : ทีม ModernPlas มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – นำเสนอ PlasOne ผลิตภัณฑ์พลาสมาเย็นเพื่อการฟื้นฟูเส้นผม
Scroll to Top