ผอ.อวท. ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานประเมิน UBI ติดตามผลงาน UBI กลางล่าง รอบ 12 เดือน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

ผอ.อวท. ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานประเมิน UBI ติดตามผลงาน UBI กลางล่าง รอบ 12 เดือน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

ประธานประเมิน UBI

วันที่ : 24-25 มกราคม 2567
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 
จัดโดย : อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์
อ่านเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/jCsGd

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะผู้แทนกรรมการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เป็นประธานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน UBI รอบ 12 เดือน เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี
ซึ่งมีผู้แทนจากสป.อว.และคณะกรรมการ เครือข่ายฺหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา UBI และมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลางตอนล่างร่วมการประเมินในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2567

Scroll to Top