อวท. มวล. ร่วม “STSP knowledge Sharing” หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ร่วมกับ 11 มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ ณ จ.พัทลุง

อวท. มวล. ร่วม “STSP knowledge Sharing” หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ร่วมกับ 11 มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ ณ จ.พัทลุง

STSP knowledge Sharing

วันที่ : 31 มกราคม 2567
สถานที่ : ณ โรงแรมดุสิตพริ้นเซส พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
จัดโดย : อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม 
อ่านเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/LdJBk

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์และผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะทำงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เข้าร่วมกิจกรรม UBI Sharing แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงาน และแนวทางการทำงานที่อยากเห็น ร่วมกับ 11 มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ STSP knowledge Sharing หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมดุสิตพริ้นเซส พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

Scroll to Top