อวท. มวล. ต้อนรับ “คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ” ผอ.กปว. ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

อวท. มวล. ต้อนรับ “คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ” ผอ.กปว. ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

อวท. มวล. ต้อนรับ “คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ”

วันที่ : 5 มีนาคม 2567
สถานที่ : ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดโดย : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ่านเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/qLZ90

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก รองผู้อำนวยการฯ ร่วมต้อนรับ คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์
เพื่อตอกย้ำความพร้อมในการตั้งรับความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นถิ่นและพื้นที่ภาคใต้ โดยจะมีการประชุมหารือเพื่ออัพเดทความคืบหน้าของโครงการอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้

Scroll to Top