แฟ้มผลงานวิจัยของ ม. วลัยลักษณ์และกระบวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ้งเน้นทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีตั้งแต่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, รวมไปถึงผลงานออกแบบศิลปะด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมผลงานวิจัยที่พร้อมให้ผู้ประกอบการนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์โดยจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการสืบค้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลกระบวนการในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยของ ม. วลัยลักษณ์ได้จากเมนูด้านล่าง

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตร

Contact ผลิตและจำหน่ายผลงานนวัตกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด (ดี)
0 7567 3579
sukimplee.ni@wu.ac.th

Scroll to Top