สูตรอิมัลชันที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มแดงที่สามารถลดผื่นให้ความชุ่มชื้น

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

สูตรอิมัลชันที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มแดงที่สามารถลดผื่นให้ความชุ่มชื้น

ที่มาและความสำคัญ

อิมัลชันน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยม ทาผิวภายนอกที่สามารถลดอาการผื่นและเพิ่มความชุ่มชื้น เป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากอนุสิทธิบัตรเลขที่คำขอ 2203001310 ชื่อการประดิษฐ์ “สูตรครีมน้ำมันปาล์มส้มแดงทาผิวเพื่อลดการอักเสบ-ผื่นแพ้ และกรรมวิธีการผลิต” ที่เป็นสูตรอิมลชันแบบน้ำในน้ำมันที่อาจทำให้มีความเหนียวเหนอะหนะบริเวณผิวหนังที่ทา ซึ่งการประดิษฐ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประดิษฐ์อิมัลชันรูปแบบน้ำมันในน้ำ เพื่อลดความเหนียวเหนอะหนะและลดการอุดตันบริเวณผิวหนังที่ป้ายทา (Topical paste) มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มแดง (Red palm oil) ที่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของจังหวัดพังงา หรือจังหวัดตรัง สามารถออกฤทธิ์ทางชีวภาพช่วยต้านการอักเสบ และสามารถให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังบริเวณที่ใช้ เนื่องจากมีการใช้สารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และมีการเพิ่มปริมาณวิตามินอี (Vitamin E) ลงไปในอิมัลชัน ส่งผลให้มีประสิทธิภาพที่สามารถลดอาการแผลอักเสบ ผื่นคัน และช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ผิวหนัง ช่วยในการฟื้นฟูสภาพผิว และไม่แสดงความระคายเคืองต่อผู้สัมผัส อีกทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยนำมาใช้เป็นส่วนผสมในเวชสำอางในกระบวนการประดิษฐ์ในครั้งนี้ ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ที่มีแผลอักเสบ ลดระยะเวลาในการรักษาแผลอักเสบ และช่วยลดการใช้สารเคมี ลดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยี

การนำสารชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่สามารถหาได้เป็นปริมาณมาก ได้แก่ น้ำมันปาล์มแดง มาใช้เพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะ ช่วยลดปัญหาข้างเคียงจากการใช้ยาเคมีที่ไม่เหมาะสม โดยได้พัฒนาคิดค้นอิมัลชันน้ำมันปาล์มแดง สูตรที่ 1 แบบน้ำในน้ำมัน ที่ได้แนวทางพัฒนาต่อเนื่องมาจาก “ครีมน้ำมันปาล์มส้มแดง (Red Palm Oil: RPO) ตามเลขที่คำขอ 2203001310 ชื่อการประดิษฐ์ “สูตรครีมน้ำมันปาล์มส้มแดงทาผิวเพื่อลดการอักเสบ-ผื่นแพ้ และกรรมวิธีการผลิต” ที่มีคุณสมบัติออกฤทธิ์ปฎิชีวนะต้านและยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสิวและลดการอักเสบได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงลดขนาดของแผลอักเสบ นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการใช้สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาใช้เป็นส่วนผสมของเวชสำอางเพื่อลดการอักเสบและป้องกันการอุดตันรูขุมขนบริเวณผิวหนังที่ทา โดยปราศจากสารเคมีหรือใช้สารเคมีที่มีโครงสร้างมาจากสารธรรมชาติ เช่น น้ำมันสกัดดอกทานตะวัน น้ำมันสกัดอิเซี่ยม เป็นต้น ซึ่งอิมัลชัน สูตรที่ 1 ตามการประดิษฐ์นี้ ได้ผ่านกระบวนการทดสอบการคงอยู่ของเนื้อเจล รวมไปถึงการทดสอบอาการแพ้หลังจากการใช้งานในงานทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการด้านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เวชสำอางเพื่อวางแผนการจดแจ้งขึ้นทะเบียนสูตรเวชสำอางต่กคณะกรรมการองค์การอาหารและยา (อย.) ซึ่งส่วนผสมที่ใช้เป็นส่วนผสมพื้นฐาน (Basal emulsion) ในการกวนขึ้นรูปอิมัลชัน พบมีการถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในส่วนผสมของอิมัลชันในรูปแบบเครื่องสำอาง บำรุงเส้นผม หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวพรรณ โดยไม่ส่งผลระคายเคืองต่อผิวหนังที่สัมผัส แต่ส่วนที่เป็นส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ (Active ingredient) ได้แก่ น้ำมันปาล์มแดง (Red palm oil) ยังไม่พบมีรายงานถูกนำไปใช้

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล 
สำนักวิชา สหเวชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตรเลขที่คำขอ 2203001310

ข้อดี / จุดเด่น

  1. เป็นผลิตภัณฑ์จากส่วนผสมของธรรมชาติ
  2. ไม่มีสารตกค้างในธรรมชาติ และไม่มีผลข้างเคียง
  3. ใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top