กรรมวิธีการสกัดขมิ้นชันละลายน้ำได้ด้วยระบบไมโครอิมัลชัน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

กรรมวิธีการสกัดขมิ้นชันละลายน้ำได้ด้วยระบบไมโครอิมัลชัน

ที่มาและความสำคัญ

           เหง้าขมิ้นประกอบด้วยสารออกฤทธิ์เภสัชวิทยาหลายชนิด เช่น สารเคอร์คูมิน เดสเมท็อกซี่เคอร์คูมิน บิสเดสเมท็อกซี่เคอร์คูมิน และสารเออาร์-เทอร์เมอโรน ฤทธิ์เภสัชวิทยาของขมิ้นชัน เช่น ต้านภาวะเมแทบอลิกซินโดรม และโรคแทรกซ้อน โดยเฉพาะสภาวะโรคที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ การใช้ขมิ้นชันเพื่อบรรเทาและป้องกันโรคมีข้อจำกัดเพราะว่าสารสำคัญของขมิ้นชันละลายน้ำได้น้อยและชีวปริมาณออกฤทธิ์ต่ำ เตรียมผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มได้ยาก สารไม่ดูดซึม ดังนั้นการบริโภคผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันต้องใช้ขนาดสูง (high dose) และเกิดความแปรปรวนของผลการรักษาระหว่างบุคคล ข้อจำกัดเหล่านี้ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยหรือผู้บริโภค และส่งผลต่อความมั่นใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันที่มีประสิทธิภาพและบริหารยาได้สะดวก ส่งผลให้ผู้บริโภค ผู้ป่วยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชัน

เทคโนโลยี

     กรรมวิธีการสกัดขมิ้นชันด้วยตัวทำละลายไมโครอิมัลชันตัวทำละลายยูเทกติกลึกตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วยขั้นตอน การเตรียมไมโครอิมัลชันตัวทำละลายยูเทกติกลึก และขั้นตอนการสกัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ส่วนผสมระหว่างตัวทำละลายยูเทกติกชนิดไม่ชอบน้ำและสารลดแรงตึงผิวผสมสัดส่วนต่างๆ และไมโครอิมัลชันตัวทำละลายยูเทกติกลึกสามารถสกัดสารบิสเดสเมท็อกซี่เคอร์คูมินม เดสเมท็อกซี่เคอร์คูมิน เคอร์คูมิน เออาร์-เทอร์เมอโรนได้ดีกว่าเอทานอล สารสกัดขมิ้นชันไมโครอิมัลชันตัวทำละลายยูเทกติกลึกมีฤทธิ์ต้านอักเสบสูงกว่าสารสกัดขมิ้นชันที่เตรียมด้วยเอทานอล ตัวทำละลายไมโครอิมัลชันตัวทำละลายยูเทกติกลึกจึงสามารถใช้ทดแทนตัวทำละลายอินทรีย์ได้ และมีความปลอดภัยสูงกว่า

รูปภาพ

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รศ.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล
สำนักวิชา เภสัชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการสกัดขมิ้นชันด้วยไมโครอิมัลชันตัวทำละลายยูเทกติกลึก
เลขที่คำขอ 2203000930

ข้อดี / จุดเด่น

  • สารสกัดขมิ้นชันด้วยระบบไมโครอิมัลชันละลายน้ำได้ใส
  • การสกัดขมิ้นชันไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ ลดขยะเคมีจากกระบวนการ
  • สารสกัดขมิ้นชันด้วยระบบไมโครอิมัลชันมีฤทธิ์ต้านอักเสบสูง จึงใช้เพียงปริมาณน้อยในผลิตภัณฑ์
Scroll to Top