อิมัลเจลนวดของน้ำมันปาล์มแดงหรือไขปาล์มแดงที่บรรจุสารสกัดขิง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

อิมัลเจลนวดของน้ำมันปาล์มแดงหรือไขปาล์มแดงที่บรรจุสารสกัดขิง

ที่มาและความสำคัญ

ยาแก้ปวดที่มีขายอยู่บนตลาดในรูปแบบของยาทาบนผิวมีหลากหลายรูปแบบแบบ สารสกัดขิงเป็นสารสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบและยายับยั้งการปวด โดยปกติรูปแบบการบริหารยาจะเป็นการรับประทานในรูปแบบยาเม็ดหรือยาน้ำ ยังไม่มีการจำหน่ายในรูปแบบทาบนผิวของสารสกัดขิงจนถึงปัจจุบัน โดยยาทาจะออกฤทธิ์เฉพาะที่ผ่านการสัมผัสของยาเข้าสู่ชั้นผิวหนังหรือเยื่อใต้ผิว แม้ว่าการดูดซึมยาโดยไม่ได้ตั้งใจอาจเกิดขึ้นได้ แต่ก็มีปริมาณที่น้อยกว่าการรับประทานยา เจลเป็นรูปแบบยาที่ค่อนข้างใหม่ที่สร้างขึ้นโดยการกักเก็บของสารสารสำคัญจำนวนมากไว้ในเครือข่ายของอนุภาคของแข็งคอลลอยด์ ซึ่งอาจประกอบด้วยสารอนินทรีย์ที่มีต้นกำเนิดจากธรรมชาติหรือสังเคราะห์ สารดังกล่าวมีส่วนประกอบที่เป็นน้ำที่สูงกว่าซึ่งช่วยให้สามารถละลายยาได้มากขึ้น และยังช่วยให้สารสำคัญสามารถถูกปลดปล่อยออกมาได้ง่ายผ่านของเหลว เมื่อเปรียบเทียบกับครีมหรือขี้ผึ้ง สิ่งเหล่านี้เหนือกว่าทั้งในแง่ของการใช้งานและการยอมรับของผู้ป่วย แม้ว่าเจลจะมีข้อดีหลายประการ แต่ข้อจำกัดที่สำคัญก็คือการสารสำคัญที่ไม่ชอบน้ำอย่างสารสกัดขิงไม่สามารถบรรจุลงในเจลได้ ดังนั้น เพื่อเอาชนะข้อจำกัดนี้ จึงได้เตรียมและใช้อิมัลเจลเพื่อให้สารสกัดขิงที่ไม่ชอบน้ำก็สามารถบรรจุลงในเจลได้ เมื่อใช้เจลและอิมัลชันในรูปแบบผสม รูปแบบยาจะเรียกว่า อิมัลเจล ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีความสนใจอย่างมากในการใช้โพลีเมอร์ชนิดใหม่ที่มีฟังก์ชันที่ซับซ้อนเป็นอิมัลซิไฟเออร์และสารเพิ่มความหนา เนื่องจากความสามารถในการก่อเจลของสารประกอบเหล่านี้ช่วยให้สามารถกำหนดสูตรของอิมัลชันและเจลที่เสถียรโดยการลดแรงตึงของพื้นผิวและพื้นผิว และในขณะเดียวกันก็เพิ่มความหนืดของเฟสน้ำ อิมัลเจลสำหรับการใช้ผิวหนังมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ เช่น ไม่ทิ้งความมัน แพร่กระจายได้ง่าย ล้างออกได้ง่าย ทำให้ผิวนวล ไม่เกิดคราบ มีอายุการเก็บรักษานาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โปร่งใส และมีลักษณะที่น่าพึงพอใจ ดังนั้นในงานศึกษาพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรอิมัลเจลของสารสกัดขิงซึ่งเป็นสารที่ไม่ชอบน้ำ โดยใช้คาร์โบโพล 940 เป็นสารก่อเจล และสารเสริมการซึมผ่าน 2 ชนิด ได้แก่ น้ำมันปาล์มและไขปาล์ม เป็นการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาทิเช่น ขิง และ ปาล์ม

เทคโนโลยี

  1. อิมัลเจลถูกเตรียมโดยใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพการซึมผ่านที่แตกต่างกันด้วยปาล์มแดง และมีสูตรที่สารสกัดขิงเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบ

  2. กระบวนการเตรียมอิมัลชันเหมือนกันในทุกสูตร โดยเริ่มต้นด้วยการละลายคาร์โบโพล 940 ในน้ำบริสุทธิ์แล้วปรับ pH ด้วยไตรเอทานอลเอมีน (TEA) เพื่อให้ได้ค่า pH ระหว่าง 6–6.5 แตกต่างกันที่ส่วนของปาล์มแดงที่ใช้ และสารสกัดขิง

  3. กระบวนการเตรียมอิมัลชันแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ ซึ่งรวมถึงการละลายสารในเฟสน้ำและเฟสน้ำมัน และการผสมเฟสทั้งสองกัน

  4. อิมัลชันที่ได้จากกระบวนการนี้จะถูกผสมกับเจลในอัตราส่วน 1:1 เพื่อให้ได้อิมัลเจล.

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ผศ.คมกริช เอี้ยวสกุล 
สำนักวิชา แพทยศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2303003415

ข้อดี / จุดเด่น

  1. ประหยัดค่าใช้จ่าย : การใช้สารสกัดจากขิงเป็นสารตั้งต้นสำหรับการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าวิธีการแบบดั้งเดิม
  2. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : กระบวนการนี้ใช้สารสกัดจากขิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  3. ความสามารถในการปรับขนาด : วิธีการนี้ทำให้สามารถควบคุมขนาดอนุภาคนาโนตามที่ต้องการผ่านการใช้สารสกัดขิงที่สกัดแตกต่างและมีวิธีการสังเคราะห์ที่แตกต่าง

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top