กรรมวิธีการสกัดคลอโรฟิลล์ออกจากสารสกัดบัวบกและสาบเสือโดยใช้น้ำมันพืช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

กรรมวิธีการสกัดคลอโรฟิลล์ออกจากสารสกัดบัวบกและสาบเสือโดยใช้น้ำมันพืช

ที่มาและความสำคัญ

“คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวที่พบในพืชทุกชนิด เนื่องจากว่าพืชใช้คลอโรฟิลล์และแสงในการสังเคราะห์อาหาร นอกจากนั้นแล้วคลอโรฟิลล์ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของคลอโรฟิลล์ พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มกระบวนการกำจัดสารพิษในร่างกาย และต้านเซลล์มะเร็งบางชนิด ปัจจุบันนี้พืชหลายชนิดมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ กระบวนการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพร และเตรียมให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลให้นำสารสกัดไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพได้สะดวกขึ้น อย่างไรก็ตามกระบวนการสกัดด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนั้น สารสกัดที่ได้จะมีส่วนผสมของคลอโรฟิลล์อยู่ด้วย เนื่องจากว่าส่วนต่าง ๆ ของพืชโดยฉพาะใบ มีคลอโรฟิลล์เป็นส่วนประกอบปริมาณสูง และสามารถละลายออกมาได้กับตัวทำละลาย เมื่อใช้สารสกัดที่มีคลอโรฟิลล์ผสมเป็นส่วนประกอบเครื่องสำอาง เวชสำอาง หรือยาใช้ภายนอกนั้น ส่งผลให้ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ดังนั้นคณะผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนากรรมวิธีการสกัดแยกคลอโรฟิลล์จากสารสกัดสาบเสือและบัวบกโดยใช้น้ำมันพืช เนื่องจากน้ำมันพืชสามารถละลายคลอโรฟิลล์แล้วแยกชั้นออกมาจากสารสกัดได้ โดยวิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถทำได้ง่ายและปลอดภัย เนื่องจากน้ำมันไม่เป็นสารระเหย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายถ้าหากตกค้างในสารสกัด นอกจากนั้นแล้วน้ำมันยังเป็นตัวทำละลายที่สามารถรีไซเคิล โดยการแยกคลอโรฟิลล์ออกจากน้ำมัน แล้วนำน้ำมันกลับมาใช้ใหม่ได้”

เทคโนโลยี

กรรมวิธีการสกัดคลอโรฟิลล์ออกจากสารสกัดบัวบกและสาบเสือโดยใช้น้ำมันพืช มีขั้นตอน คือ สกัดบัวบกและสาบเสือโดยใช้ตัวทำละลายที่เป็นส่วนผสมระหว่างเอทานอลและน้ำ กระบวนการสกัดใช้คลื่นเสียงความถี่สูง กรองเอาเฉพาะส่วนสารสกัดใส ทำการแยกคลอโรฟิลล์ออกจากสารสกัดที่ได้โดยใช้วิธีการผสมน้ำมันพืชและสารสกัดเพื่อแยกสารคลอโรฟิลล์ออกมาอยู่ในชั้นของน้ำมันพืช แล้วแยกชั้นน้ำมันพืชออกจากสารสกัดโดยการใช้เครื่องปั่นเหวี่ยง หรือเจือจางสารสกัดด้วยน้ำ จากนั้นเติมน้ำมันพืชเพื่อแบ่งส่วนเอาสารคลอโรฟิลล์ออกมาอยู่ในชั้นของน้ำมันพืช แยกชั้นน้ำมันพืชออกจากสารสกัดโดยการใช้เครื่องปั่นเหวี่ยง หรือนำสารสกัดไปทำให้แห้งโดยใช้เครื่องระเหยแห้งภายใต้สุญญากาศ แล้วละลายสารสกัดที่ได้ด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม แล้วเติมน้ำมันพืชเพื่อแบ่งส่วนคลอโรฟิลล์ออกมาอยู่ในชั้นของน้ำมันพืช แยกชั้นน้ำมันพืชออกจากสารสกัดโดยการใช้เครื่องปั่นเหวี่ยง น้ำมันพืชที่ใช้ได้กับสารสกัดสาบเสือ คือ น้ำมันปาล์ม น้ำมันรำข้าว น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันคาโนลา น้ำมันข้าวโพด หรือน้ำมันมะพร้าว

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล
สำนักวิชา เภสัชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 1903001976

ข้อดี / จุดเด่น

  1. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสารสกัดสมุนไพรได้ง่ายขึ้น
  2. มีประสิทธิภาพสูง
  3. เป็นวิธีที่ปลอดภัย และไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ www.pexels.com

Scroll to Top