ร่วมงานวิจัยกับ ม.วลัยลักษณ์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนเพื่อให้เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับคำปรึกษา หรือร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

เทคโนโลยีทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
0 7567 2916
[email protected]

วิศวกรรมและเทคโนโลยี
0 7567 2916
[email protected]

สนับสนุนทุน ITAP, Co-Research
0 7567 2916
[email protected]

เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
0 7567 2916
[email protected]

สนับสนุนทุน TM, IRTC
0 7567 2916
[email protected]

คุณศิรินญา ถุงทอง (ออย)
0 7567 2916
[email protected]

Scroll to Top