กิจกรรมสร้างสรรไอเดียนวัตกรรม

ผู้ประกอบการ

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ กฎหมายอาหารและแนะนำขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารจากงานวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม

รายละเอียดกิจกรรม »
Contact Startupfunding

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณภคกุล ทวีวรรณ (ติ้ก)
0 7567 2915
pakakul.ta@wu.ac.th

Scroll to Top