กิจกรรมประกวดแข่งขันแนวคิดนวัตกรรม

RESEARCH TO MARKET 10th
อาจารย์หรือนักวิจัย

เปิดรับสมัครอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10 (RESEARCH TO MARKET 10th)

รายละเอียดกิจกรรม »
Contact Startupfunding

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณภคกุล ทวีวรรณ (ติ้ก)
0 7567 2915
pakakul.ta@wu.ac.th

Scroll to Top