เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 5 (New Regional Startups) เพื่อรับทุนเริ่มต้นธุรกิจ ทีมละ 50,000 บาทเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 5

New Regional Startups

รับทุนเริ่มต้นธุรกิจ ทีมละ 50,000 บาท

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 25 เมษายน 2567

Days
Hours
Minutes

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษา ที่มีแนวคิดธุรกิจ / Startups / SMEs / ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ
รวมทีมกัน 2-5 คน/ทีม

ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือก : 30 เมษายน 2566

กำหนดการตลอดโครงการ

29 - 31 พฤษภาคม 2567
Workshop สุดเข้มข้นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 30 ชั่วโมง ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สนับสนุนค่าที่พักและอาหารตลอดกิจกรรม) ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- Entrepreneurial & Innovation Mindset
- Disruptive Business
- Design Thinking
- Business Model Canvas
- Storytelling & Pitching Technique
- Branding & Product Design
- Finance and accounting

11 มิถุนายน 2567
Pitching พิจารณาคัดเลือก 4 ทีม เพื่อรับทุนสนับสนุนเริ่มต้นธุรกิจ ทีมละ 50,000 บาท
มิถุนายน – กันยายน 2567
Incubation Program :

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)
- จัดทำแผนธุรกิจ
- Coaching and mentoring เข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณภคกุล ทวีวรรณ (พี่ติ๊ก)
0 7567 2915
pakakul.ta@wu.ac.th

Scroll to Top