Category: กิจกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเป็นตัวแทนรับบริจาคเงินและของใช้จำเป็น เพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ โควิด-19

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเป็นตัวแทนรับบริจาคเงินและของใช้จำเป็น เพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ โควิด-19 ทั้งชุมชนและผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรายได้ที่เป็นตัวเงินทั้งหมดจะนำไปซื้อของใช้จำเป็น อาทิเช่น ข้าวสาร เครื่องดื่ม อาหารกระป๋อง น้ำมัน แอลกอฮอล์ หรือของใช้จำเป็นอื่นๆ และหากท่านใดสะดวกบริจาคเป็นสิ่งของ สามารถนำมาบริจาคได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสามารถบริจาคเงินมาได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 เลขที่บัญชี 020317275384 ปิดรับบริจาควันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และกำหนดไปบริจาคให้กลุ่มผู้ประสบภัยภายในเดือน พฤษภาคม ปี 2563 หมายเหตุ : กำหนดเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม(หน่วยงานไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้)#เราจะผ่านไปด้วยกัน#WU#WUSTP#อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

🔱ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม🔱

ปรับธุรกิจให้ปัง ให้ดัง ให้ขายดี ในยุค Covid ! GIFT VOCHER 1,000 บาท 👑 👑 👑 1.คุณระพีพัฒน์ ชุนเซียง บริษัท ไทยเซอร์เทค จำกัด 2.คุณสิริพร จันทร์ดอน กลุ่มสวนขันบ้านขนม 3.คุณนิรุจต์ดีน วาหะรักษ์  ป่าตอง ภูเก็ต/ขับรถแท็กซี่ GIFT VOCHER 1,000 บาท สำหรับบริการของอุทยานฯและซื้อคอร์สอนไลน์เท่านั้น 4.คุณขวัญฤทัย ยึดมั่น ท่องเที่ยวชุมชนฅนต้นน้ำบ้านวังไทร 5.คุณพรสุดาแก้วมณี หจก.แก้วมณีสมุนไพร GIFT VOCHER 1,000 บาท สำหรับคูปองจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับผู้โชคดี กรุณาติดต่อ 089-6546509 คุณนัฎถพร วุฒิสิทธิ์ หรือ 098-6292454 คุณชฎาภรณ์ ชฎากาญจน์

⏰ข่าวดี! EDC ขยายเวลา⏰

⏰ข่าวดี!  EDC ขยายเวลา⏰ ปรับธุรกิจให้ปัง ให้ดัง ให้ขายดี ในยุค Covid ! ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เพียงแค่ท่านเข้าเรียนรู้้ตามลิงค์และตอบแบบสอบถาม  🔱ครบ 8 ลิงค์ 🔱 ทางเรามี GIFT VOCHER 1,000 บาท 👑จำนวน 5 รางวัล👑 ” ลิงค์ที่ 1 “ แบบสอบถาม https://forms.gle/vngDqK4hX4rtrnCu8 ” ลิงค์ที่ 2 “ แบบสอบถาม https://forms.gle/4abBxKEQSv3CZHtu5 ” ลิงค์ที่ 3 “ แบบสอบถาม https://forms.gle/UFYgP1NE9UdcuBky9 ” ลิงค์ที่ 4 “ แบบสอบถาม https://forms.gle/bJ6Z8GiMg9qWV5756 ” ลิงค์ที่ 5 “ แบบสอบถาม…
Read more

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมช่วย!! SME & ชุมชน ให้ผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาโรคระบาดโควิด 19 นี้ ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมและชุมชน ได้รับผลกระทบกันเกือบทุกสถานประกอบการ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยจากผลสำรวจผู้ประกอบของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่าส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบเรื่องรายได้และช่องทางการจัดจำหน่ายมากที่สุด และกว่า 87% ยังไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐ ทั้งนี้อุทยานวิทย์เป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจตนเองให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ แต่ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจหยุดชะงักกันทั้งประเทศ สิ่งที่อุทยานวิทย์ช่วยได้คือ ออกโปรโมชั่นช่วยเหลือชุมชน หรือส่งเสริมให้เกิดอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อโรคที่มองไม่เห็น อย่างน้อยเพื่อให้ชุมชนลดภาระค่าใช้จ่ายลงและช่วยให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น อุทยานวิทย์จึงร่วมช่วยเหลือ SME และชุมชน ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ดังนี้ บริษัท ไทยเซอร์เทค จำกัด ผู้ประกอบการโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ภายใต้การดูแลของอุทยานวิทย์ ช่วยผลิต Face Shield จำนวน 1,200 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาล 50 แห่ง โดยมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ส่วนอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการผลิต face shield เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ตัวแทนจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับนายขจรศักดิ์ เนาว์สุวรรณ และนายเกียติศักดิ์ อุตฤทธิ์ จากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวลานสกา และมูลนิธินครธรรมคีรี แจกถุงยังชีพให้ชุมชนที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด…
Read more

ปรับธุรกิจให้ปัง ให้ดัง ให้ขายดี ในยุค Covid !⏰#8

#8⏰ปรับธุรกิจให้ปัง ให้ดัง ให้ขายดี ในยุค Covid !⏰ 🔱EDC ช่วยเหลือพิเศษ🔱 👨‍💼สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ👩‍💼 🔻ในสถานการณ์ Covid-19🔻 ทางเรามี GIFT VOCHER 1,000 บาท👑จำนวน 5 รางวัล👑 เพียงแค่ท่านเข้าเรียนรู้ตามลิงค์นี้“ลิงค์ที่ 8 “ และตอบแบบสอบถาม https://forms.gle/1bpcwsBzXRcTpK5E9 ครบ 8 ลิงค์ โดยจะลงลิงค์วันละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 24 – 1 พ.ค. 2563 🎺ประกาศผลรางวัล 5 พฤษภาคม 2563🎺

ปรับธุรกิจให้ปัง ให้ดัง ให้ขายดี ในยุค Covid !⏰#7

#7 ⏰ปรับธุรกิจให้ปัง ให้ดัง ให้ขายดี ในยุค Covid !⏰ 🔱EDC ช่วยเหลือพิเศษ🔱 👨‍💼สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ👩‍💼 🔻ในสถานการณ์ Covid-19🔻 ทางเรามี GIFT VOCHER 1,000 บาท👑จำนวน 5 รางวัล👑 เพียงแค่ท่านเข้าเรียนรู้ตามลิงค์นี้“ลิงค์ที่ 7 “ และตอบแบบสอบถาม https://forms.gle/YuTMGv4wBCEL1sW67 ครบ 8 ลิงค์ โดยจะลงลิงค์วันละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 24 – 1 พ.ค. 2563 🎺ประกาศผลรางวัล 5 พฤษภาคม 2563🎺

ปรับธุรกิจให้ปัง ให้ดัง ให้ขายดี ในยุค Covid !⏰#6

#6 ⏰ปรับธุรกิจให้ปัง ให้ดัง ให้ขายดี ในยุค Covid !⏰ 🔱EDC ช่วยเหลือพิเศษ🔱 👨‍💼สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ👩‍💼 🔻ในสถานการณ์ Covid-19🔻 ทางเรามี GIFT VOCHER 1,000 บาท👑จำนวน 5 รางวัล👑 เพียงแค่ท่านเข้าเรียนรู้ตามลิงค์นี้“ลิงค์ที่ 6” และตอบแบบสอบถาม https://forms.gle/AFLdw7j44YxHpP2u5 ครบ 8 ลิงค์ โดยจะลงลิงค์วันละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 24 – 1 พ.ค. 2563 🎺ประกาศผลรางวัล 5 พฤษภาคม 2563🎺

ปรับธุรกิจให้ปัง ให้ดัง ให้ขายดี ในยุค Covid !⏰#5

#5⏰ปรับธุรกิจให้ปัง ให้ดัง ให้ขายดี ในยุค Covid !⏰ 🔱EDC ช่วยเหลือพิเศษ🔱 👨‍💼สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ👩‍💼 🔻ในสถานการณ์ Covid-19🔻 ทางเรามี GIFT VOCHER 1,000 บาท👑จำนวน 5 รางวัล👑 เพียงแค่ท่านเข้าเรียนรู้ตามลิงค์นี้“ลิงค์ที่ 5” และตอบแบบสอบถาม https://forms.gle/Hnxn6pEaduH53yCD9 ครบ 8 ลิงค์ โดยจะลงลิงค์วันละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 24 – 1 พ.ค. 2563 🎺ประกาศผลรางวัล 5 พฤษภาคม 2563🎺

ปรับธุรกิจให้ปัง ให้ดัง ให้ขายดี ในยุค Covid !⏰#4

#4⏰ปรับธุรกิจให้ปัง ให้ดัง ให้ขายดี ในยุค Covid !⏰ 🔱EDC ช่วยเหลือพิเศษ🔱 👨‍💼สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ👩‍💼 🔻ในสถานการณ์ Covid-19🔻 ทางเรามี GIFT VOCHER 1,000 บาท👑จำนวน 5 รางวัล👑 เพียงแค่ท่านเข้าเรียนรู้ตามลิงค์นี้“ลิงค์ที่ 4” และตอบแบบสอบถาม https://forms.gle/bJ6Z8GiMg9qWV5756 ครบ 8 ลิงค์ โดยจะลงลิงค์วันละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 24 – 1 พ.ค. 2563 🎺ประกาศผลรางวัล 5 พฤษภาคม 2563🎺

⏰ปรับธุรกิจให้ปัง ให้ดัง ให้ขายดี ในยุค Covid !⏰#3

#3⏰ปรับธุรกิจให้ปัง ให้ดัง ให้ขายดี ในยุค Covid !⏰ 🔱EDC ช่วยเหลือพิเศษ🔱 👨‍💼สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ👩‍💼 🔻ในสถานการณ์ Covid-19🔻 ทางเรามี GIFT VOCHER 1,000 บาท👑จำนวน 5 รางวัล👑 เพียงแค่ท่านเข้าเรียนรู้ตามลิงค์นี้“ลิงค์ที่ 3” และตอบแบบสอบถาม https://forms.gle/UFYgP1NE9UdcuBky9 ครบ 8 ลิงค์ โดยจะลงลิงค์วันละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 24 – 1 พ.ค. 2563 🎺ประกาศผลรางวัล 5 พฤษภาคม 2563🎺