News IP

สุดยอด !! ทีมนักวิจัย มวล. ค้นพบวิธีเพิ่มความคงทนของไม้ยางพาราด้วยน้ำ

ชื่องานวิจัย : การปรับปรุงความคงทนของไม้ยางพาราโดยการต้

สุดยอด !! ทีมนักวิจัย มวล. ค้นพบวิธีเพิ่มความคงทนของไม้ยางพาราด้วยน้ำ Read More »

อุทยานวิทย์ ฯ ชวนนักวิจัยใช้โจทย์นวัตกรรมเสริมรากฐานในพื้นที่ด้วยเครื่องมือ Design Thinking

วันที่ : 9-10 กันยายน 2566สถานที่ : Prasarnsook Villa B

อุทยานวิทย์ ฯ ชวนนักวิจัยใช้โจทย์นวัตกรรมเสริมรากฐานในพื้นที่ด้วยเครื่องมือ Design Thinking Read More »

อุทยานวิทย์ฯ จัดสัมนาพิเศษ “การผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทคโนโลยีไมโครเวฟ

กิจกรรมที่ 1 : ทิศทางปาล์มไทย ปาล์มโลกและแนวทางการสร้าง

อุทยานวิทย์ฯ จัดสัมนาพิเศษ “การผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทคโนโลยีไมโครเวฟ Read More »

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการวิจัยและพัฒนา

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566สถานที่ : WEDA CAFE (Co-working

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการวิจัยและพัฒนา Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ขนงานวิจัยฐานนวัตกรรม โชว์ภาคเอกชน ผลักดันงานวิจัยไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม

วันที่ : 23 มีนาคม 2566สถานที่ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไ

ม.วลัยลักษณ์ ขนงานวิจัยฐานนวัตกรรม โชว์ภาคเอกชน ผลักดันงานวิจัยไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม Read More »

นักวิจัย มวล. เจ๋ง ค้นพบสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเพื่อการคัดแยก Burkhlderia pseudomallei และ “อาหารคัดเลือกจำเพาะสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์ชนิดทริโคพัยตอน

ชื่องานวิจัย : “สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเพื่

นักวิจัย มวล. เจ๋ง ค้นพบสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเพื่อการคัดแยก Burkhlderia pseudomallei และ “อาหารคัดเลือกจำเพาะสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์ชนิดทริโคพัยตอน Read More »

Scroll to Top