อวท. ชวนเด็กกัลยาณีฯ มาคิดแบบสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือ Design Thinking

อวท. ชวนเด็กกัลยาณีฯ มาคิดแบบสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือ Design Thinking

Design Thinking

วันที่ : 11 มกราคม 2567
สถานที่ : WEDA CAFE อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ 
จัดโดย : ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษา (WEDA)
อ่านงานวิจัยเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/qvy1f

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษา (WEDA) จัดอบรมเรื่อง การคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือ Design Thinking ให้แก่นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราชกว่า 40 คน 
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกและการคิดนอกกรอบแบบสร้างสรรค์ โดยน้องๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการเรียน การทำงานตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวันได้ เราส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้น้องๆตั้งแต่มัธยมจนถึงผู้ที่สนใจ

Scroll to Top