สุดยอด !! ทีมนักวิจัย มวล. ค้นพบวิธีเพิ่มความคงทนของไม้ยางพาราด้วยน้ำ

สุดยอด !! ทีมนักวิจัย มวล. ค้นพบวิธีเพิ่มความคงทนของไม้ยางพาราด้วยน้ำ

วิธีเพิ่มความคงทนของไม้ยางพาราด้วยน้ำ
ชื่องานวิจัย : การปรับปรุงความคงทนของไม้ยางพาราโดยการต้มในน้ำร้อนภายใต้ความดัน
ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา : 
  • ชื่อนักวิจัยคนที่ 1 รศ.ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ชื่อนักวิจัยคนที่ 2 คุณทวีศิลป์ วงศ์พรต ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา :  สิทธิบัตรการประดิษฐ์  เลขที่คำขอ 0801006327

ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในอุตสาหกรรมไม้ โดยเป็นการปรับปรุงความคงทนของไม้ยางพาราต่อการเข้าทำลายของเชื้อราและแมลงโดยกรรมวิธีการต้ม ซึ่งเทคนิคนี้ไม้จะไม่แตกระหว่างกระบวนการ อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้เกิดการเผาไหม้ของไม้ระหว่างการอบอีกด้วย สามารถใช้ทดแทนขั้นตอนการอัดน้ำยาของโรงงาน ฯ ได้

อ่านงานวิจัยเพิ่มเติม : https://sciencepark.wu.ac.th/archives/78222
Scroll to Top