Author name: Nureehah Bula

ขอเชิญนักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการโครงการ Area-Based Innovation For Community

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Area-based Innovation for C …

ขอเชิญนักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการโครงการ Area-Based Innovation For Community Read More »

ม.วลัยลักษณ์” โชว์ความพร้อมและศักยภาพในการส่งเสริม-พัฒนาผู้ประกอบการแก่ “สอวช.”

เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาทางสำนักงานสภานโ …

ม.วลัยลักษณ์” โชว์ความพร้อมและศักยภาพในการส่งเสริม-พัฒนาผู้ประกอบการแก่ “สอวช.” Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ขนงานวิจัยฐานนวัตกรรม โชว์ภาคเอกชน ผลักดันงานวิจัยไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม

ทีมนักวิจัยจากม.วลัยลักษณ์ ได้นำเสนองานวิจัย  เทคโนโลยี …

ม.วลัยลักษณ์ ขนงานวิจัยฐานนวัตกรรม โชว์ภาคเอกชน ผลักดันงานวิจัยไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม Read More »

4 องค์กร ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ “สำนักงานอุตสาหกรรม-สภาอุตฯ-สำนักงานเกษตร จ.กระบี่-ม.วลัยลักษณ์” เจรจาความร่วมมือการยกระดับธุรกิจปาล์มน้ำมัน ดันพืชเศรษฐกิจภาคใต้ให้ไปสู่ระดับโลก

รศ.ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์รักษาการแทนรองอธิการบดีกำกับดูแล …

4 องค์กร ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ “สำนักงานอุตสาหกรรม-สภาอุตฯ-สำนักงานเกษตร จ.กระบี่-ม.วลัยลักษณ์” เจรจาความร่วมมือการยกระดับธุรกิจปาล์มน้ำมัน ดันพืชเศรษฐกิจภาคใต้ให้ไปสู่ระดับโลก Read More »

ขอเชิญนักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการโครงการ Area-Based Innovation For Community

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Area-based Innovation for C …

ขอเชิญนักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการโครงการ Area-Based Innovation For Community Read More »

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ (New Regional Startups) เพื่อรับทุนเริ่มต้นธุรกิจ ทีมละ 50,000 บาท

เปิดรับสมัครนักศึกษา ผู้ประกอบการ และนักวิจัย New Regio …

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ (New Regional Startups) เพื่อรับทุนเริ่มต้นธุรกิจ ทีมละ 50,000 บาท Read More »

ขอเชิญเข้าร่วม สัมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “การผลิตน้ำมันปาล์มคุณภาพสูงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม “

เชิญชวนผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมสัมนาเชิงวิชา …

ขอเชิญเข้าร่วม สัมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “การผลิตน้ำมันปาล์มคุณภาพสูงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม “ Read More »

ขอเชิญเข้าร่วม เสวนาหัวข้อ “ทิศทางปาล์มไทย ปาล์มโลกและแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มปาล์มน้ำมันของไทยขอเชิญเข้าร่วม เสวนา”

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจ ทิศทางปาล์มไทย …

ขอเชิญเข้าร่วม เสวนาหัวข้อ “ทิศทางปาล์มไทย ปาล์มโลกและแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มปาล์มน้ำมันของไทยขอเชิญเข้าร่วม เสวนา” Read More »

Scroll to Top