Author name: Nureehah Bula

ผู้บริหาร อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ประชุมยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ประจำปี 2563-2565

วันที่ 4-5 กันยายน 2566 เวลา 09.00-18.30 น. ณ โรงแรมเบส …

ผู้บริหาร อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ประชุมยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ประจำปี 2563-2565 Read More »

เปิดรับสมัครกิจกรรม “การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธิ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการ Talent Mobility ปี 2566

เปิดรับสมัครกิจกรรม “การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้ …

เปิดรับสมัครกิจกรรม “การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธิ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการ Talent Mobility ปี 2566 Read More »

อว.ส่วนหน้า จ.นครศรีฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ขับเคลื่อน-พัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง อว …

อว.ส่วนหน้า จ.นครศรีฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ขับเคลื่อน-พัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Read More »

ประกาศ รับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เปิดรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน …

ประกาศ รับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Read More »

อุทยานวิทย์ฯ จัดสัมนาพิเศษ “การผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทคโนโลยีไมโครเวฟ

ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ จาก #ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลา …

อุทยานวิทย์ฯ จัดสัมนาพิเศษ “การผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทคโนโลยีไมโครเวฟ Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทคโนโลยีไมโครเวฟขอเชิญเข้าร่วมอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทค …

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทคโนโลยีไมโครเวฟขอเชิญเข้าร่วมอบรม Read More »

Scroll to Top