Author name: Nureehah Bula

เปิดรับสมัครโครงการ Startup Thailand League 2024 ได้รับทุนพัฒนาต่อยอดไอเดียต้นแบบ 25,000 บาท

เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League […]

เปิดรับสมัครโครงการ Startup Thailand League 2024 ได้รับทุนพัฒนาต่อยอดไอเดียต้นแบบ 25,000 บาท Read More »

เปิดรับสมัครโครงการ จุดไฟแห่งความคิด X สู่โลกที่ยั่งยืน (GSB Micropreneur Academy 2024) 200,000 บาท

เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ GSB Micropreneur Academy

เปิดรับสมัครโครงการ จุดไฟแห่งความคิด X สู่โลกที่ยั่งยืน (GSB Micropreneur Academy 2024) 200,000 บาท Read More »

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมหารือ กระทรวงอุตสาหกรรม พลิกโฉมอุตสาหกรรม สร้างนวัตกรรมใหม่ต่อยอดธุรกิจ ร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในภาคใต้

วันที่ : 17 มกราคม 2567สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานอุ

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมหารือ กระทรวงอุตสาหกรรม พลิกโฉมอุตสาหกรรม สร้างนวัตกรรมใหม่ต่อยอดธุรกิจ ร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในภาคใต้ Read More »

กระทรวง อว. เตรียมยกระดับ อวท. เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน

วันที่ : 6 มกราคม 2567สถานที่ : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทค

กระทรวง อว. เตรียมยกระดับ อวท. เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน Read More »

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Tech Transfer to Community ปีงบประมาณ 2567 (เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2567)

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Technology Transfer to Comm

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Tech Transfer to Community ปีงบประมาณ 2567 (เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2567) Read More »

5 มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ตอนบนติดตามความก้าวหน้า 26 สถานประกอบการ

วันที่ :25-26 ธันวาคม 2566สถานที่ : ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้

5 มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ตอนบนติดตามความก้าวหน้า 26 สถานประกอบการ Read More »

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ กฎหมายอาหารและแนะนำขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารจากงานวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม

เปิดรับสมัครผู้ประกอบ และผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ กฎห

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ กฎหมายอาหารและแนะนำขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารจากงานวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม Read More »

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ วางแผนกลยุทธขับเคลื่อน USSP เตรียมตัวสู่การก้าวเป็นอุทยานวิทย์ฯ ภาคใต้ตอนบน

วันที่ : 20-21 ธันวาคม 2566สถานที่ : ณ โรงแรมเรือรัษฎา

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ วางแผนกลยุทธขับเคลื่อน USSP เตรียมตัวสู่การก้าวเป็นอุทยานวิทย์ฯ ภาคใต้ตอนบน Read More »

Scroll to Top