สุดยอด 4 ทีมตัวแทนจากภาคใต้ตอนบน ชนะเลิศการแข่งขัน U2T for BCG Regional Hackathon 2022 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สุดยอด 4 ทีมตัวแทนจากภาคใต้ตอนบน ชนะเลิศการแข่งขัน U2T for BCG Regional Hackathon 2022 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าวสาร
U2T for BCG Regional Hackathon เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมเพื่อชุมชน 4 ทีมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวล…
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเพื่อการคัดแยก Burkhlderia pseudomallei” และ “อาหารคัดเลือกจำเพาะสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์ชนิดทริโคพัยตอน”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเพื่อการคัดแยก Burkhlderia pseudomallei” และ “อาหารคัดเลือกจำเพาะสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์ชนิดทริโคพัยตอน”

ข่าวสาร
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร …
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น และ อาจารย์กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “เครื่องช่วยพยุงเดินแบบพับเก็บได้”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น และ อาจารย์กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “เครื่องช่วยพยุงเดินแบบพับเก็บได้”

ข่าวสาร
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น และ อาจารย์กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการจดทรั…
Read More
ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยฯ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วม งานเปิดตัว บริษัท Dr.CBD ก้าวแรกของอุตสาหกรรม Health Care จากกัญชา กัญชง  และกระท่อม

ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยฯ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วม งานเปิดตัว บริษัท Dr.CBD ก้าวแรกของอุตสาหกรรม Health Care จากกัญชา กัญชง และกระท่อม

ข่าวสาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผอ.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วม งาน…
Read More
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากสป.อว. นำทีมยุทธศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Strategic foresight Workshop : Shape the Future of RSP

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากสป.อว. นำทีมยุทธศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Strategic foresight Workshop : Shape the Future of RSP

ข่าวสาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากสป.อว. นำทีมยุทธศาสตร์เข้า…
Read More
ขอเชิญผู้บริหาร รองอธิการบดี คณบดี อาจารย์และผู้สนใจเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ “WUSTP OPENHOUSE 2022”

ขอเชิญผู้บริหาร รองอธิการบดี คณบดี อาจารย์และผู้สนใจเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ “WUSTP OPENHOUSE 2022”

ประกาศ
ขอเชิญผู้บริหาร รองอธิการบดี คณบดี อาจารย์และผู้สนใจเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ WUSTP OPENHOUSE 2022 ภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลา…
Read More
อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน Basecamp 24 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน Basecamp 24 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวสาร
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี และ ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิ…
Read More
อุทยานวิทย์ฯ เข้าร่วมชมนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุทยานวิทย์ฯ เข้าร่วมชมนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวสาร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมชมนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เคร…
Read More
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ

8. Trainning, ประกาศ
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโล…
Read More
อุทยานวิทย์ฯ พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ กับหลักสูตร “การผลิตน้ำมังคุดพร้อมดื่มจากมังคุดตกเกรด”

อุทยานวิทย์ฯ พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ กับหลักสูตร “การผลิตน้ำมังคุดพร้อมดื่มจากมังคุดตกเกรด”

ข่าวสาร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการกับหลักสูตร “การผลิตน้ำมังคุดพร้อมดื่มจากมังคุดตกเกรด” …
Read More