ลวดลายของกล่องบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้รังนก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

ลวดลายของกล่องบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้รังนก

ที่มาและความสำคัญ

เป็นการออกแบบ “แบบพับกล่อง” บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้แยมรังนก โดยปั้มตัด ขึ้นรูปพับ มีรูปร่างลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวตามต้องการ มีการพับสันขอบกล่อง เพื่อล็อคเข้ากับช่องที่สร้าง เพื่อให้รอบพับมาขัดกับช่องที่เจาะเอาไว้และดัดเส้นพับด้านหน้ากล่องเป็นเส้นโค้งรับกับส่วนล็อคฝากล่องที่สอดเข้ากับใต้กล่อง

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง
สำนักวิชา พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1802003552

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://stock.adobe.com/th/

Scroll to Top