ลวดลายบนฉลากบรรจุภัณฑ์ (ขวดน้ำฝรั่ง)

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

ลวดลายบนฉลากบรรจุภัณฑ์ (ขวดน้ำฝรั่ง)

ที่มาและความสำคัญ

“ลวดลายบนฉลากของขวดน้ำฝรั่งพร้อมดื่มที่ใช้พิมพ์ลงกระดาษสติ๊กเกอร์และติดลงบนพื้นที่ด้านหน้าของขวดบรรจุน้ำฝรั่งพร้อมดื่ม”

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย นางศกุนิชญ์ จันทร์ทอง
สำนักวิชา สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1902003011

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top