ลวดลายบนฉลากบรรจุภัณฑ์ (ขวดน้ำนมข้าวโพด)

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

ลวดลายบนฉลากบรรจุภัณฑ์ (ขวดน้ำนมข้าวโพด)

ที่มาและความสำคัญ

เป็นการออกแบบลวดลายบนฉลากบรรจุภัณฑ์ของขวดน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่มที่ใช้พิมพ์ลงกระดาษสติ๊กเกอร์และติดลงบนพื้นที่ด้านหน้าของขวดบรรจุน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย นางศกุนิชญ์ จันทร์ทอง
สำนักวิชา สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1902003009

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://stock.adobe.com/

Scroll to Top