บรรจุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้เรื่องผักสวนครัว

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

บรรจุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้เรื่องผักสวนครัว

ที่มาและความสำคัญ

บรรจุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้เรื่องผักสวนครัว เป็นการออกแบบลวดลายบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็ฯการเรียนรู้เรื่องผักสวนครัว เพื่อตอบสนองและดึงดูดความสนใจให้กับเด็กที่มีอายุ (7-9ปี) และส่งเสริมกระบวนการปูกผักไปพร้อมกับการบูรณาการกับรายวิชาอื่น

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ผศ.ภริตพร แก้วแกมเสือ
สำนักวิชา สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1802003938

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://stock.adobe.com/

Scroll to Top