ลวดลายบนฉลากบรรจุภัณฑ์ (ขวดน้ำมะพร้าว)

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

ลวดลายบนฉลากบรรจุภัณฑ์ (ขวดน้ำมะพร้าว)

ที่มาและความสำคัญ

“ลวดลายบนฉลากของขวดน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มที่ใช้พิมพ์ลงกระดาษสติ๊กเกอร์และติดลงบนพื้นที่ด้านหน้าของขวดบรรจุน้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม”

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย นางศกุนิชญ์ จันทร์ทอง
สำนักวิชา สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1902003010

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://stock.adobe.com/

Scroll to Top