โคมไฟแขวนจากก้านจากและลูกจากแห้ง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

โคมไฟแขวนจากก้านจากและลูกจากแห้ง

ที่มาและความสำคัญ

โคมไฟแขวนจากก้านจากและลูกจากแห้ง เป็นการดัดแปลงภูมิปัญญาการขึ้นรูปเสวียนหม้อเป็นโคมไฟแขวน แยกส่วนฐานและส่วนโครงออกจากกัน ทำให้ก้านที่เป็นช่วงโคมไฟมีขนาดที่ยาวได้มากขึ้นเพราะปกติหากสานรวมกัน โคนก้านจะเป็นส่วนฐาน กลางก้านและปลายก้านจะเป็นส่วนโคมไฟแทน รวมถึงการใช้เทคนิคการเสริมก้านจากต่อจากส่วนกลางโคมไฟด้วย ทั้งนี้ฐานที่แยกออกจากกันได้ จะเป็นตำแหน่งในการยึดขั้วโคมไฟ ซึ่งจะสามารถสะดวกในการเปลี่ยนหลอดไฟได้มากขึ้น ส่วนปลายต้องการใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด จึงได้ดัดแปลงลูกจากแห้งที่มีการคว้านลูกอ่อนออกมารวบปลายก้านเข้าด้วยกันและยึดด้วยกาวแท่ง มีการย้อมเพื่อไล่เฉดสี

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์
สำนักวิชา พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1802004795

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://stock.adobe.com/

Scroll to Top