เชิงเทียนจากก้านจากและดอกไม้จากใบจาก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

เชิงเทียนจากก้านจากและดอกไม้จากใบจาก

ที่มาและความสำคัญ

เชิงเทียนก้านจากและดอกไม้จากใบจากเป็นการดัดแปลงภูมิปัญญาการขึ้นรูปเสวียนหม้อเป็นเชิงเทียน ใช้งานสานแบบไขว้ก้านข้าง ผสมผสานการเก็บขอบจากบริเวณด้านล่างเป็นขอบโค้ง ฐานด้านล่างสามารถหมุนได้รอบทิศทาง เนื่องจากมีฐานไม้ฝาดกลึงกลมเสียบอยู่ในช่องของฐานของด้านจาก ด้านบนมีช่องที่สามารถขยายขนาดได้เป็นคุณสมบัตรของงานสานเสวียนหม้อจากก้านจาก บริเวณคอเชิงเทียนประดับด้วยดอกไม้จากใบจาก

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา​

ชื่อนักวิจัย ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
สำนักวิชา การจัดการ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1802004790

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://stock.adobe.com/

Scroll to Top