โคมไฟตั้งโต๊ะกล่องดนตรีจากก้านจากและไม้ฝาดกลึง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

โคมไฟตั้งโต๊ะกล่องดนตรีจากก้านจากและไม้ฝาดกลึง

ที่มาและความสำคัญ

โคมไฟกล่องดนตรีจากก้านจากและไม้ฝาดกลึง เป็นการดัดแปลงภูมิปัญญาการขึ้นรูปเสวียนหม้อเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะและกล่องดนตรี สานก้านจากเป็นรูปทรงของชุดราตรียาวและเอียง ใช้งานสานแบบไขว้ มีกานเก็บขอบด้วยก้านข้างของจากบริเวณด้านล่างเป็นเส้นโค้งให้ดูพลิ้วไหว การใช้งานถูกออกแบบเป็นทั้งโคมไฟและกล่องดนตรี โดยมีหุ่นไม้ฝาดแกะสลักเสียบบริเวณรูด้านบนของกระโกรง ด้านล่างมีฐานไม้ฝาดกลึงเสียบตรงช่องฐาน

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
สำนักวิชา การจัดการ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1802004793

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://stock.adobe.com/

Scroll to Top