อุปกรณ์เตือนการนำมือมาสัมผัสใบหน้า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

อุปกรณ์เตือนการนำมือมาสัมผัสใบหน้า

ที่มาและความสำคัญ

ช่องทางหลักในการรับเชื้อโรค ทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกาย คือ จมูก ปาก และตา โดยทั่วไปแล้วเชื้อโรคจะผ่านเข้าสู่ช่องทางเหล่านี้ด้วยการสัมผัสหน้าจากฝ่ามือ ทั้งเกิดจากความตั้งใจและเกิดจากความพลั้งเผลอ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการประดิษฐ์อุปกรณ์เตือนการนำมือมาสัมผัสใบหน้าขึ้น โดยอุปกรณ์นี้มีการประมวลผลการเคลื่อนที่ของมือเข้าสู่บริเวณใบหน้า และมีการส่งเสียงเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ การแจ้งเตือนนี้ส่งผลในการลดพฤติกรรมการนำมือมาสัมผัสใบหน้าของผู้ใช้งาน และลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูก ปาก และตา

เทคโนโลยี

อุปกรณ์เตือนการนำมือมาสัมผัสใบหน้าที่ประกอบด้วย ตัวตรวจวัดระยะห่างของวัตถุ ตัวประมวลผล ลำโพงขนาดเล็กที่ส่งเสียงเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ และชิ้นส่วนยึดอุปกรณ์ทุกส่วนกับบริเวณหน้าผากของผู้ใช้งาน อุปกรณ์เตือนการนำมือมาสัมผัสใบหน้านี้ จะมีการประมวลผลเพื่ออ่านระยะห่างของวัตถุที่เคลื่อนที่เข้ามาใบบริเวณใบหน้า โดยผ่านทางตัวตรวจวัดระยะห่างของวัตถุ ผลจากการประมวลผลที่บ่งบอกถึงการเคลื่อนที่ของมือเข้าใกล้ใบหน้าจะนำไปสู่การเปล่งเสียงเตือนผ่านลำโพงขนาดเล็ก

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 2003000759

ข้อดี / จุดเด่น

  1. พกพา สะดวก และทำงานได้โดยอิสระ
  2. อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้งานโดยไม่ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล และไม่ใช้กล้องวิดีโอในการจับภาพ

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top